Ordensregler på Campingpladsen

Ordensregler

Vi ser frem til at i overholder vores ordensregler

For alle enheder gælder; at der ikke lejes ud til børn og unge under 18 år.
Generelt skal der være ro på pladsen og på værelsesgangene i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 07.00

Vær forsigtig med brug af åben ild. Iagttag brandinstruks samt slukningsudstyrets placering.

Hunde og andre husdyr må ikke medtages i vores bygninger. 
Det er ikke tilladt at ryge indendørs, hverken på værelser, i fællesrum eller i toilet-og sanitetsrum.

Hunde skal føres i snor på alle arealer tilhørende Aabenraa City Camping.
Hunde må ikke luftes på pladsen, og efterladenskaber skal fjernes i al bymæssig bebyggelse omkring Aabenraa City Camping.

Boldspil må kun finde sted på de anviste arealer.

Kørsel på Campingpladsen skal begrænses mest muligt og angivne hastighedsbegrænsninger skal oveholdes.
Der må kun medtages 1 bil pr. hytte eller standplads. Gæster henvises til gæste P. plads.
Overnattende gæster meldes og afregnes i receptionen, daggæster skal meldes men skal ikke betale noget gebyr.

Alt affald afleveres ved containerne der placeret lige ved den udgående bom.

Vær med til at holde orden, og efterlad det lejede som det blev modtaget eller som du selv vil modtage det.
Standpladser afleveres ryddelige, hytter skal afleveres rengjorte. Instruktion findes i hytterne.

Anvisninger fra Aabenraa City Campings medarbejdere skal følges.

Overtrædelse eller tilsidesættelse af ovenstående ordensregler, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Ved bortvisning kan der ikke rejses krav om tilbagebetaling af betalte beløb.